Milieu en Geluid in en rond de wijk


Het milieu in onze wijk
De verschillende milieuaspecten in onze wijk komen regelmatig op de agenda.
Wanneer dat nodig is wordt een projectgroep opgericht die zich richt op een specifiek milieu issue.

Geluidmeetnet Villawijk/ Koekoekbos en Batadorp
De bereikbaarheid van de wijk is voortreffelijk: snelwegen naar alle windstreken, goede NS spoorverbinding en Europese vliegverbindingen via Eindhoven Airport.

Deze goede verkeersverbindingen hebben echter ook elk hun eigen geluidseffecten tot gevolg.

De overheid beschouwt de geluiden van auto, trein en vliegverkeer afzonderlijk, terwijl de bewoners de cumulatie van de geluiden ervaren.

Om inzicht in deze geluidcumulatie te krijgen is er een meetpuntensysteem opgezet van vier geluidmeetposten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp.
Dit meetsysteem werd op 26 maart 2012 operationeel.

Geluidbronnen rond onze wijk en Batadorp
(klik op dit kaartje voor vergroting)
Kaart


Resultaten van de geluidmetingen

Tot nu toe zijn zeven jaarrapporten gepubliceerd plus een extra rapportage over de effecten gemeten vanaf 2 weken voor de sluiting, 2 weken tijdens de sluiting t/m 2 weken na de sluiting van Eindhoven Airport in mei 2016.

Datum Publicatie Meetperiode                        Omschrijving
30-05-2013 01-02-2012 -> 28-02-2013 Rapportage 1ste jaar
30-01-2015 01-02-2012 -> 28-02-2014 Rapportage 2e jaar
06-11-2015 01-02-2012 -> 28-02-2015 Rapportage 3e jaar
23-11-2016 01-02-2012 -> 29-02-2016 Rapportage 4e jaar
23-11-2016 15-05-2016 -> 30-06-2016 Effecten Sluiting Eindhoven Airport
04-02-2018 01-02-2012 -> 28-02-2017 Rapportage 5e jaar
11-12-2018 01-02-2012 -> 28-02-2018 Rapportage 6e jaar
29-08-2019 01-02-2012 -> 29-08-2019 Analyse na 7 jaar meten

Deze rapporten staan op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
www.batadorp.nl/geluidmeetnet

Ieder rapport sluit met een hoofdstuk "Conclusies".

De geluidrapporten op de website van de gemeente

Het rapport na 7 jaar meten

Onlangs heeft de gemeente besloten om de metingen voort te zetten tot 2020.

De actuele meetresultaten zijn te zien op:
http://www.sensornet.nl/project/best


Het Milieubeleidsplan 2012-2016 van de gemeente Best
Speerpunten in dit milieubeleidsplan zijn:
  • Inzetten op reductie van het restafval en bevorderen van hergebruik van producten en materialen,
  • Streven naar een energieneutraal Best in 2030;
  • Stimulering van biodiversiteit.
  • Leefbaarheid zoals externe veiligheid, geur, water, geluid, lucht en bodem als doelen.
  •