Milieu en Geluid in en rond de wijk


Het milieu in onze wijk
De verschillende milieuaspecten in onze wijk komen regelmatig op de agenda.
Wanneer dat nodig is wordt een projectgroep opgericht die zich richt op een specifiek milieu issue.

Best Duurzaam werkt sinds 2013 aan de verduurzaming van Best
Best Duurzaam is door enkele enthousiaste Bestenaren die concreet werk willen maken van de verduurzaming van Best.
Intussen zijn we ruim 7 jaar verder en heeft de vereniging ruim 430 leden en 45+ vrijwilligers.
Vanuit onze vereniging werken inwoners van Best samen aan het concreet maken van duurzaamheid:
energie opwekken, duurzaam autorijden, een groene leefomgeving , educatieve projecten of duurzaam voedsel.
Kijk naar onze activiteiten met duurzame impact en doe mee!
Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.

Het Milieubeleidsplan 2012-2016 van de gemeente Best
Speerpunten in dit milieubeleidsplan zijn:

 • Inzetten op reductie van het restafval en bevorderen van hergebruik van producten en materialen,
 • Streven naar een energieneutraal Best in 2030;
 • Stimulering van biodiversiteit.
 • Leefbaarheid zoals externe veiligheid, geur, water, geluid, lucht en bodem als doelen.


  Geluidmeetnet Villawijk/ Koekoekbos en Batadorp
  De bereikbaarheid van de wijk is voortreffelijk: snelwegen naar alle windstreken, goede NS spoorverbinding en Europese vliegverbindingen via Eindhoven Airport.

  Deze goede verkeersverbindingen hebben echter ook elk hun eigen geluidseffecten tot gevolg.

  De overheid beschouwt de geluiden van auto, trein en vliegverkeer afzonderlijk, terwijl de bewoners de cumulatie van de geluiden ervaren.

  Om inzicht in deze geluidcumulatie te krijgen is er een meetpuntensysteem opgezet van vier geluidmeetposten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp.
  Dit meetsysteem werd op 26 maart 2012 operationeel.
  Er zijn 4 meetpunten: 2 in de Ploegstraat, 1 in de Looierstraat (Batadorp) en een in de Kwartellaan.

  De gemeente heeft besloten om de metingen voort te zetten tot 2020.
  Na acht jaar meten komt er in 2020 een einde aan het geluidmeetnetwerk. Het contract hiervoor met Sensornet loopt af.

  Geluidbronnen rond onze wijk en Batadorp
  (klik op dit kaartje voor vergroting)
  Kaart

 • Resultaten van de geluidmetingen

  Er zijn acht jaarrapporten gepubliceerd en een extra rapportage over de effecten gemeten vanaf 2 weken voor de sluiting, 2 weken tijdens de sluiting t/m 2 weken na de sluiting van Eindhoven Airport in mei 2016.

  Datum Publicatie Meetperiode                        Omschrijving
  30-05-2013 01-02-2012 -> 28-02-2013 Rapportage 1ste jaar
  30-01-2015 01-02-2012 -> 28-02-2014 Rapportage 2e jaar
  06-11-2015 01-02-2012 -> 28-02-2015 Rapportage 3e jaar
  23-11-2016 01-02-2012 -> 29-02-2016 Rapportage 4e jaar
  23-11-2016 15-05-2016 -> 30-06-2016 Effecten Sluiting Eindhoven Airport
  04-02-2018 01-02-2012 -> 28-02-2017 Rapportage 5e jaar
  11-12-2018 01-02-2012 -> 28-02-2018 Rapportage 6e jaar
  29-08-2019 01-02-2012 -> 29-08-2019 Analyse na 7 jaar meten
  22-12-2020 01-02-2012 -> 29-08-2020 Eindrapport, Analyse na 8 jaar meten
  09-10-2020 Brief:Einde Geluidmeetnet 2012-2020

  Deze rapporten staan ook op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
  www.batadorp.nl/geluidmeetnet

  Ieder rapport sluit met een hoofdstuk "Conclusies".

  Waar vindt u informatie over de gemeten en berekende geluidniveaus:

  https://www.gemeentebest.nl/geluid staan de rapporten van DGMR.
  De laatste rapportage van DGMR voegen we binnenkort toe.
  Op deze websitepagina vindt u ook de geluidbelastingkaarten met het peiljaar 2016.

  Sites waar meer informatie staat over reken- en meetresultaten van luchtverontreinigende stoffen :
  NSL-monitoringstool en www.odzob.nl/meetnet en https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

  Ook Best Duurzaam heeft een project opgezet waarbij ze samen met inwoners fijnstofmeters bouwen. Deze meters zijn aangesloten op het landelijk meetnet van het RIVM. zie https://www.bestduurzaam.nl/schonelucht.