Geluidmetingen, het Milieu in en rond de wijk


Het milieu in onze wijk
De verschillende milieuaspecten in onze wijk komen regelmatig op de agenda.
Wanneer dat nodig is wordt een projectgroep opgericht die zich richt op een specifiek milieu issue.

Geluidmeetnet Villawijk/ Koekoekbos en Batadorp
De bereikbaarheid van de wijk is voortreffelijk: snelwegen naar alle windstreken, goede NS spoorverbinding en Europese vliegverbindingen via Eindhoven Airport.
Deze goede verkeersverbindingen hebben echter ook elk hun eigen geluidseffecten tot gevolg.

De overheid beschouwt de geluiden van auto, trein en vliegverkeer afzonderlijk, terwijl de bewoners de cumulatie van de geluiden ervaren.

Om inzicht in deze geluidcumulatie te krijgen is er een meetpuntensysteem opgezet van vier geluidmeetposten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp.
Dit meetsysteem werd op 26 maart 2012 operationeel.


Resultaten van de geluidmetingen

Tot nu toe zijn vier jaarrapporten gepubliceerd, plus een extra rapportage over de effecten 2 weken voor de sluiting, 2 weken tijdens de sluiting t/m 2 weken na de sluiting van Eindhoven Airport in mei 2016.

Deze rapporten staan op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
www.batadorp.nl/geluidmeetnet

De actuele meetresultaten zijn te zien op:
http://www.sensornet.nl/project/best

Geluidbronnen rond onze wijk en Batadorp
(klik op dit kaartje voor vergroting)
Kaart

Het Milieubeleidsplan 2012-2016 van de gemeente Best
Speerpunten in dit milieubeleidsplan zijn:
  • Inzetten op reductie van het restafval en bevorderen van hergebruik van producten en materialen,
  • Streven naar een energieneutraal Best in 2030;
  • Stimulering van biodiversiteit.
  • Leefbaarheid zoals externe veiligheid, geur, water, geluid, lucht en bodem als doelen.
  •