Inbraakpreventie, de Veiligheid in de wijk


Politie, wijkagent
Onze wijkagent, Coen Coenen, is gaarne bereid u te adviseren bij vragen over veiligheid en inbraken.

U kunt hem altijd mailen: coen.coenen@politie.nl

Bellen kan ook via 0900-8844,
en soms wordt uw geduld dan op de proef gesteld.

Inbrekers die de wijk verkennen
Wij verzoeken u allen om zeer alert te zijn en verdachte auto's te melden via de WhatsApp groep Inbraakpreventie en bij CQB (040-2961290) en onze wijkagent Coen Coenen: coen.coenen@politie.nl of 0900-8844.
CQB is ook aangesloten op onze wijkinbraakpreventie app.


Inbraken
We houden ons regelmatig bezig met alle aspecten van veiligheid voor de bewoners van de wijk en hun eigendommen en hebben hierover contact met politie en beveiligingsfirma’s.
We geven ook regelmatig adviezen over veiligheidsaspecten op de wijkbewonersvergadering en via de nieuwsbrieven.

Inbraakpreventie
Mei 2015 is de Projectgroep Inbraakpreventie opgezet om een samenhangend pakket van inbraakpreventiemaatregelen te maken.
Bijna 80 bewoners doen mee aan de WhatsApp groep Inbraakpreventie; er zijn nu veel minder inbraken.
U kunt u opgeven mee om te doen met de wijkinbraakpreventie app via: rvgeuns@gmail.com