Inbraakpreventie, de Veiligheid in de wijk


Politie, wijkagent
Onze wijkagent, Mw Ine Kox, is gaarne bereid u te adviseren bij vragen over veiligheid en inbraken.

U kunt haar altijd mailen: ine.kox@politie.nl

Bellen kan ook via 0900-8844,
en soms wordt uw geduld dan op de proef gesteld.


Inbraken
We houden ons regelmatig bezig met alle aspecten van veiligheid voor de bewoners van de wijk en hun eigendommen en hebben hierover contact met politie en beveiligingsfirma’s.
We geven ook regelmatig adviezen over veiligheidsaspecten op de wijkbewonersvergadering en via de nieuwsbrieven.

Mei 2015 is de Projectgroep Inbraakpreventie opgezet om een samenhangend pakket van inbraakpreventiemaatregelen te maken.
Bijna 80 bewoners doen mee aan de WhatsApp groep Inbraakpreventie; er zijn nu veel minder inbraken.

Inbrekers die de wijk verkennen
Wij verzoeken u allen om zeer alert te zijn en verdachte auto's te melden bij CQB (040-2961290) en onze wijkagent Mw Ine Kox: ine.kox@politie.nl of 0900-8844.