Verkeer en Infrastructuur in de wijk


Er wordt regelmatig gekeken naar:
  • de staat van het wegdek in de gehele wijk,
  • het rustig verloop van het verkeer in de gehele wijk,
  • zo min mogelijk overlast in de wijk van onnodig verkeer,
  • de veiligheid van het verkeer door overzichtelijke kruisingen, snelheidsbeperkingen en effectieve verlichting.
  • duidelijke wegaanduidingen,
  • de toegankelijkheid van de wijk voor ambulances en andere hulpdiensten.

Na de reconstructie van het kruispunt de Dieze - Eindhovenseweg Zuid in 2011 en het "Auto te gast" fietspad langs de Eindhovenseweg Zuid is er geen sluipverkeer meer vanaf de Dieze naar Eindhoven.

De max. snelheid in de wijk van 30 km/uur wordt op de Fazantlaan en de Patrijslaan door velen vergeten.