Verkeer en Infrastructuur in de wijk


Er wordt regelmatig gekeken naar:
  • de staat van het wegdek in de gehele wijk,
  • het rustig verloop van het verkeer in de gehele wijk,
  • zo min mogelijk overlast in de wijk van onnodig verkeer,
  • de veiligheid van het verkeer door overzichtelijke kruisingen, snelheidsbeperkingen en effectieve verlichting.
  • duidelijke wegaanduidingen,
  • de toegankelijkheid van de wijk voor ambulances en de voertuigen van andere hulpdiensten.

Door de aanleg van het SlowLane fietspad langs de Dieze juli-augustus 2019 zijn de drie ingangen van de wijk aan de Dieze geblokkeerd.
De wijk is dan alleen toegankelijk via de ingang aan het fietspad langs de Einhovenseweg Zuid.

Na de reconstructie van het kruispunt de Dieze - Eindhovenseweg Zuid in 2011 is er veel minder sluipverkeer van de Dieze naar de Eindhovenseweg Zuid.