Verkeer en Infrastructuur in de wijk


Er wordt regelmatig gekeken naar:
  • de staat van het wegdek in de gehele wijk,
  • het rustig verloop van het verkeer in de gehele wijk,
  • zo min mogelijk overlast in de wijk van onnodig verkeer,
  • de veiligheid van het verkeer door overzichtelijke kruisingen, snelheidsbeperkingen en effectieve verlichting.
  • duidelijke wegaanduidingen,
  • de toegankelijkheid van de wijk voor ambulances en de voertuigen van andere hulpdiensten.

Na reconstructie van het kruispunt de Dieze - Eindhovenseweg Zuid in 2011 is er geen sluipverkeer meer van de Dieze naar de Eindhovenseweg.