DoelstellingHet Bewonersoverleg heeft als doelstelling het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de wijk te handhaven en te verbeteren.

De fotoserie met 44 highres foto's geeft u een goede indruk van de prachtige parkachtige en bosachtige woonomgeving:


(klik op foto voor meer foto's)
Meer foto's

  • Het Bewonersoverleg komt op voor het algemene belang van bewoners om het woon- en leefklimaat te optimaliseren.

  • Het Bewonersoverleg neemt initiatieven naar zowel buurtbewoners als overheden, organisaties en instellingen wanneer er knelpunten zijn of kunnen ontstaan.

  • Het Bewonersoverleg wil als schakel dienen tussen bewoners en overheden, organisaties en instellingen.
  • Het Bewonersoverleg betrekt alle bewoners zoveel mogelijk bij het vinden van oplossingen en het beheren van de wijk.

  • Het Bewonersoverleg is alert op veranderingen in de wijk door het nauwgezet volgen van o.a. overheidsbeleid/ plannen en doet eventueel aan beleidsbe´nvloeding.

  • Het Bewonersoverleg is aangesloten bij de koepelorganisatie van bewonersgroepen in Best, het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) voor afstemming en wijkoverstijgende zaken. Zie de website vam het GOEB .