Mededelingen


Contact
De bestuursleden zijn altijd telefonisch aanspreekbaar
(zie Contact). Er worden geen spreekuren gehouden.

Bestuursvergaderingen.

De eerst volgende bestuursvergaderingen staan gepland op 24 juli en 9 oktober.

Bestuursvergaderingen worden gehouden als er genoeg agendapunten zijn.
Het tijdstip en de agenda wordt per mail aan de wijkbewoners bekend gemaakt.
De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden en zijn niet openbaar.
U kunt nieuwe agendapunten inbrengen of voorstellen om bestaande agendapunten uit te breiden.

U kunt zich aanmelden om bij uitzondering, uitsluitend aanwezig te zijn bij de behandeling van uw agendapunt of een bestaand punt.
Geeft u dan van te voren gemotiveerd aan WELK AGENDAPUNT u wilt bespreken en wat uw specifieke inbreng is.

Stuur hiervoor een email naar:
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl

Wanneer er externe bezoekers zijn wordt er uitgeweken naar een andere ruimte, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of in het golfcentrum.

De agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen staan sinds 2019 op de documentenpagina
(achter een wachtwoord).


Wijk Bridgetoernooi op vrijdag 16 augustus 2019.

Wijk Golftoernooi op zaterdag 17 augustus 2019.

Wijk BBQ op zaterdag 17 augustus 2019.

Wijkbewonersvergadering op donderdagavond 7 november 2019.

Zoals afgesproken komt er in 2019 een wijkbewonersvergadering over de toekomst van de wijk en van het bewonersoverleg met Wethouder Marc van Schuppen als gastspreker.

Nieuwsbrieven.
Jaarlijks komen er een aantal nieuwsbrieven uit.
De nieuwsbrieven worden per mail verspreid. U kunt het document uit de mail binnen halen via link .
Als uw email adres bij ons bekend is wordt u op de hoogte gehouden.

Vergeet s.v.p. niet om bij wijziging uw nieuwe email adres aan ons door te geven via
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl.Alle Nieuwsbrieven sinds het begin in 2008 zijn te vinden op de documentenpagina
(achter een wachtwoord )
De link naar de documentenpagina (achter wachtwoord).

Ontvangt u de nieuwsbrieven niet en u bent wel bewoner van onze wijk, of wilt u het wachtwoord voor de Nieuwsbrieven, Fotoseries en documenten?
Stuur dan een email naar
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl


Geluidsmeetpuntennetwerk
Het geluidsmeetnet is sinds maart 2012 operationeel.
De jaarlijkse rapporten staan op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
www.batadorp.nl/geluidmeetnet
Er zijn 4 meetpunten: 2 in de Ploegstraat, 1 in de Looierstraat (Batadorp) en een in de Kwartellaan.
Op http://http://www.sensornet.nl/project/best zijn de resultaten van de meetpunten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp te zien.  

 

(klik op foto voor meer foto's)
Meer foto's