Mededelingen


Bestuursvergaderingen.

De geplande bestuursvergadering op 21 februari 2019 is niet door gegaan; de gasten van de Gemeente hadden afgezegd, en de agenda was daardoor niet meer van toepassing.
Inplaats hiervan komt er en bestuursvergadering op woensdag 13 maart 2019 zonder de gasten van de Gemeente.
De aangepaste agenda volgt nog.

Bestuursvergaderingen worden gehouden als er genoeg agendapunten zijn.
Het tijdstip en de agenda wordt per mail aan de wijkbewoners bekend gemaakt.
De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden.
Zodra er externe bezoekers zijn wordt er uitgeweken naar een andere ruimte, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of het golfcentrum.

U kunt nieuwe agendapunten inbrengen of een bestaand agendapunt uitbreiden in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Ook kunt U er bij aanwezig zijn wanneer uw specifieke inbreng behandeld wordt of als u van te voren aangeeft wat U daarbij wilt bespreken.
Stuur daarvoor een email naar: Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl

Contact
De bestuursleden zijn altijd telefonisch aanspreekbaar (zie Contact).
Er worden geen spreekuren gehouden.


Wijkbewonersvergadering 2018
Onze jaarlijkse wijkbewonersvergadering is op Woensdagavond 14 november geweest.
De belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar werden weer genoemd.
De resultaten van de enquete over het funtioneren van het Bewonersoverleg zijn in de presentatie besproken.
De sheets van deze vergadering en de enquete uitslag staan achter het wachtwoord in het documenten archief.

Zoals afgesproken komt er in 2019 een wijkbewonersvergadering over de toekomst van de wijk en van het bewonersoverleg met Wethouder Marc van Schuppen als gastspreker.

Nieuwsbrieven.
Jaarlijks komen er een aantal nieuwsbrieven uit.
De nieuwsbrieven worden per mail verspreid. U kunt het document uit de mail binnen halen via link .
Als uw email adres bij ons bekend is wordt u op de hoogte gehouden.

Vergeet s.v.p. niet om bij wijziging uw nieuwe email adres aan ons door te geven (zie hiervoor Contact).Alle Nieuwsbrieven sinds het begin in 2008 zijn te vinden op de documentenpagina
(achter een wachtwoord )
De link naar de documentenpagina (achter wachtwoord).

Ontvangt u de nieuwsbrieven niet en u bent wel bewoner van onze wijk, of wilt u het wachtwoord voor de Nieuwsbrieven, Fotoseries en documenten?
Stuur dan een email naar
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl


Geluidsmeetpuntennetwerk
Het geluidsmeetnet is sinds maart 2012 operationeel.
De jaarlijkse rapporten staan op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
www.batadorp.nl/geluidmeetnet
Er zijn 4 meetpunten: 2 in de Ploegstraat, 1 in de Looierstraat (Batadorp) en een in de Kwartellaan.
Op http://http://www.sensornet.nl/project/best zijn de resultaten van de meetpunten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp te zien.  

 

(klik op foto voor meer foto's)
Meer foto's