Mededelingen


Bestuursvergaderingen.

De volgende bestuursvergadering is op 11-12- 2019 om 11:00 uur.
Planning daarna volgende: woensdag 12 februari 2020.

Bestuursvergaderingen worden gehouden als er genoeg agendapunten zijn.
Het tijdstip en de agenda wordt per mail aan de wijkbewoners bekend gemaakt.
De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden en zijn niet openbaar.
U kunt nieuwe agendapunten inbrengen of voorstellen om bestaande agendapunten uit te breiden.

U kunt zich aanmelden om bij uitzondering, uitsluitend aanwezig te zijn bij de behandeling van uw agendapunt of een bestaand punt.
Geeft u dan van te voren gemotiveerd aan WELK AGENDAPUNT u wilt bespreken en wat uw specifieke inbreng is.

Stuur hiervoor een email naar:
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl

Wanneer er externe bezoekers zijn wordt er uitgeweken naar een andere ruimte, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of in het golfcentrum.


Wijkactiviteiten
De laatste wijkbewonersjaarvergadering was in het Golfcentrum op 7 november 2019
Het verslag en de presentaties staan op de doucumenten pagina.

Contact
De bestuursleden zijn altijd telefonisch aanspreekbaar (zie Contact).
Er worden geen spreekuren gehouden.Geluidsmeetpuntennetwerk
Het geluidsmeetnet is sinds maart 2012 operationeel.
De jaarlijkse rapporten staan op de website van het Bewonersoverleg Batadorp:
www.batadorp.nl/geluidmeetnet
Er zijn 4 meetpunten: 2 in de Ploegstraat, 1 in de Looierstraat (Batadorp) en een in de Kwartellaan.
Op http://http://www.sensornet.nl/project/best zijn de resultaten van de meetpunten in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp te zien.


Nieuwsbrieven.
Jaarlijks komen er een aantal nieuwsbrieven uit.
De nieuwsbrieven worden per mail verspreid.
U kunt de nieuwsbrief ook als PDF document binnen halen via link:
De link naar de documentenpagina (achter wachtwoord).

Alle Nieuwsbrieven sinds het begin in 2008 zijn te vinden op de documentenpagina
De laatste staat links bovenaan.

Als uw email adres bij ons bekend is wordt u op de hoogte gehouden per email.

Ontvangt u de nieuwsbrieven niet en u bent wel bewoner van onze wijk,
of wilt u het wachtwoord voor de Nieuwsbrieven, Fotoseries en documenten?
Stuur dan een email naar
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl

Vergeet s.v.p. niet om bij wijziging uw nieuwe email adres aan ons door te geven via Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl.  

 

(klik op foto voor meer foto's)
Meer foto's