Mededelingen


Bestuursvergaderingen.

Door de coronacrisis zijn de bestuursvergaderingen uitgesteld.

Bestuursvergaderingen worden gehouden als er genoeg agendapunten zijn.
Het tijdstip wordt via deze webpagina bekend gemaakt.
De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden en zijn niet openbaar.
U kunt nieuwe agendapunten inbrengen.

U kunt zich aanmelden om bij uitzondering, uitsluitend aanwezig te zijn bij de behandeling van uw agendapunt.
Geeft u dan van te voren gemotiveerd aan wat uw specifieke inbreng is.

Stuur hiervoor een email naar:
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl
U hoort dan waar de vergadering wordt gehouden.


Wijkactiviteiten

Wijk BBQ en Golftoernooi gaat niet door,
Van wege de coronacrisis zijn de op 22 Augustus 2020 door Rik, Leontien en Bart geplande Wijk BBQ en Golftoernooi gecancelled.

De laatste wijkbewonersjaarvergadering
was in het Golfcentrum op 7 november 2019
Het verslag en de presentaties staan op de doucumenten pagina.

Contact
De bestuursleden zijn altijd telefonisch aanspreekbaar (zie Contact).
Er worden geen spreekuren gehouden.Nieuwsbrieven documenten en fotoseries,
notulen en agenda's van bewonersvergadringen.

Achter wachtwoord op de documentenpagina
.

Alle Nieuwsbrieven sinds het begin in 2008 staan op de documentenpagina

De bewoners worden per mail geinformeerd als er nieuws is.
Als uw email adres bij ons bekend is wordt u op de hoogte gehouden per email.

Ontvangt u de geen nieuws en u bent wel bewoner van onze wijk,
of wilt u het wachtwoord voor de webpagina met de Notulen en agenda's Nieuwsbrieven, documenten en Fotoseries?
Stuur dan een email naar
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl

Vergeet s.v.p. niet om bij wijziging uw nieuwe email adres aan ons door te geven via Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl.  

 

(klik op foto voor meer foto's)
Meer foto's