Welkom


Beste bezoeker,  

Het Bewonersoverleg van de wijken Villawijk en Koekoekbos in Best is opgericht op 9 april 2008, mede op initiatief van de Gemeente Best, als stichting om de belangen van de bewoners beter te kunnen behartigen.
Na een grote enquête onder de bewoners is een bestuur geformeerd dat vanaf medio maart 2008 actief is.

De volgende onderwerpen krijgen voortdurend aandacht:

Nieuwe bestuursleden zijn zeer welkom. U kunt contact opnemen via Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl.

(klik op dit kaartje voor Google Maps)
Kaart


Deze website is er om onze wijk bekendheid te geven en voor communicatie met de bewoners, naast de nieuwsbrieven die via email worden verstuurd.

Het is van belang dat het bestuur van het Bewonersoverleg de belangen en bezorgdheden van de bewoners kent. Uw mening is daarom zeer welkom.

Ontvangt u de nieuwsbrieven niet en u bent wel bewoner van onze wijk, of wilt u het wachtwoord voor de Nieuwsbrieven, Fotoseries en documenten?
Stuur dan een email naar
Info@bo-villawijk-koekoekbos.nl
Als uw email adres verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door.

Wijkfoto's

Als u oude foto’s van onze wijk heeft, kunnen die ook op deze website gepubliceeerd worden.

Fotoseries, achter wachtwoord


Recent, achter wachtwoord

Handleiding rooien bomen in Koekoekbos

De gemeente Best heeft de handleiding gemaakt die de regels in het nieuwe bestemmingsplan uitleggen voor het rooien van bomen in Koekoekbos.